Меню сайту

Контакти

Навчальні предмети

111 група «Швачка. Кравець»

1. Українське ділове мовлення 2. Захист Вітчизни 3. Фізична культура 4. Основи галузевої економіки та підприємництва 5. Основи трудового законодавства 6. Інформаційні технології 7. Основи енергозбереження 8. Основи креслення та спеціальне малювання 9. Електротехніка 10. Професійна етика 11. Охорона праці 12. Основи конструювання швейних виробів 13. Технологія вироблення швейних виробів 14. Матеріалознавство 15. Обладнання швейного виробництва 16. Конструювання швейних виробів 17. Спеціальне малювання 18. Правила дорожнього руху

141 група « Оператор поштового зв’язку»

1. Фізична культура 2. Основи галузевої економіки та підприємництва 3. Основи трудового законодавства 4. Основи енергозбереження, раціональної роботи електрообладнання 5. Інформаційні технології 6. Охорона праці 7. Основи електротехніки 8. Адміністративна географія 9. Поштовий зв’язок 10. Обладнання відділень поштового зв’язку 11. Українське ділове мовлення 12. Професійна етика і психологія 13. Правила дорожнього руху

151 група «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»

1. Фізична культура 2. Основи правових знань 3. Основи галузевої економіки і підприємництва 4. Інформаційні технології 5. Правила дорожнього руху 6. Техніка пошуку роботи 7. Спеціальна технологія 8. Допуски і технічні виміри 9. Технічне креслення 10. Матеріалознавство 11. Електротехніка 12. Охорона праці 13. Читання креслень 14. Електротехніка з основами промислової електроніки 15. Етика сімейних відносин

161 група «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування»

1. Фізична культура 2. Основи правових знань 3. Основи галузевої економіки і підприємництва 4. Інформаційні технології 5. Правила дорожнього руху 6. Техніка пошуку роботи 7. Основи енергоефективності 8. Будова, експлуатація та ремонт електроустаткування 9. Допуски та технічні вимірювання 10. Охорона праці 11. Електротехніка з основами промислової електроніки 12. Електроматеріалознавство 13. Матеріалознавство 14. Читання креслень

162 група «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації»

1. Фізична культура 2. Інформаційні технології 3. Основи галузевої економіки і підприємництва 4. Основи правових знань 5. Правила дорожнього руху 6. Техніка пошуку роботи 7. Основи енергоефективності 8. Спецтехнологія 9. Радіоелектроніка 10. Електротехніка 11. Електротехнік з основами промислової електроніки 12. Електричні та радіотехнічні вимірювання 13. Охорона праці 14. Електроматеріалознавство 15. Читання креслень 16. Допуски та технічні вимірювання 17. Етика сімейних відносин

181 група «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

1. Українська мова 2. Українська література 3. Іноземна мова (англійська) 4. Зарубіжна література 5. Історія України 6. Всесвітня історія 7. Громадянська освіта 8. Математика (алгебра, геометрія) 9. Захист Вітчизни 10. Фізична культура 11. Фізика 12. Астрономія 13. Біологія і екологія 14. Хімія 15. Географія 16. Інформатика 17. Технології 18. Радіоелектроніка 19. Основи трудового законодавства 20. Основи галузевої економіки і підприємництва 21. Основи професійної етики 22. Основи матеріалознавства 23. Основи фахового читання та іноземної мови 24. Основи роботи на персональному комп’ютері 25. Основи технології ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 26. Основи читання креслень 27. Основи електрорадіовимірювань 28. Основи електротехніки з основами промислової електроніки 29. Основи радіоелектроніки 30. Основи інформаційних технологій 31. Охорона праці 32. Основи енергозбереження, раціональної роботи електрообладнання 33. Технологія ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин 34. Слюсарна справа 35. Матеріалознавство 36. Електрорадіовимірювання 37. Читання креслень 38. Радіоелектроніка 39. Електротехніка з основами промислової електроніки 40. Правила дорожнього руху

121 група «Оператор комп’ютенрої верстки. Друкар офсетного плоского друкування»

1. Українська мова 2. Українська література 3. Іноземна мова (англійська) 4. Зарубіжна література 5. Історія України 6. Всесвітня історія 7. Громадянська освіта 8. Математика (алгебра, геометрія) 9. Захист Вітчизни 10. Фізична культура 11. Фізика 12. Астрономія 13. Біологія і екологія 14. Хімія 15. Географія 16. Інформатика 17. Технології 18. Основи правових знань 19. Інформаційні технології 20. Правило дорожнього руху 21. Основи галузевої економіки і підприємництва 22. Техніка пошуку роботи 23. Обробка текстової та графічної інформації 24. Комп’ютеризовані системи обробки текстової та графічної інформації 25. Основи технології поліграфічного виробництва 26. Матеріалознавство 27. Охорона праці 28. Електротехніка та основи промислової електроніки 29. Спецтехнологія 30. Загальна поліграфія 31. Виробнича графіка

142 група «Оператор поштового зв’язку. Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

1. Українська мова 2. Українська література 3. Іноземна мова (англійська) 4. Зарубіжна література 5. Історія України 6. Всесвітня історія 7. Громадянська освіта 8. Математика (алгебра, геометрія) 9. Захист Вітчизни 10. Фізична культура 11. Фізика 12. Астрономія 13. Біологія і екологія 14. Хімія 15. Географія 16. Інформатика 17. Технології 18. Основи правових знань 19. Правила дорожнього руху 20. Інформаційні технології 21. Основи галузевої економіки і підприємництва 22. Техніка пошуку роботи 23. Поштовий зв’язок 24. Обладнання відділень поштового зв’язку 25. Українське ділове мовлення 26. Адміністративна географія 27. Охорона праці 28. Основи електротехніки 29. Професійна етика і психологія 30. Документаційне забезпечення управління 31. Комп’ютерні технології 32. Організаційна техніка офісу 33. Українське ділове мовлення 34. Основи редагування службових документів 35. Іноземна мова за професійним спрямуванням 36. Психологія ділових відносин 37. Професійна етика

Зразки документів про освіту

Зразки документів про освіту

Атестат про повну загальну середню освіту

Атестат про повну загальну середню освіту видається учням (вихованцям), які закінчили старшу школу 11-й (12-й клас або відповідний курс у професійно-технічному або вищому навчальному закладі I-II рівня акредитації. Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

Атестат про повну загальну середню освіту

Диплом кваліфікованого робітника

Диплом кваліфікованого робітника – документ про освіту державного зразка. Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів та успішно пройшли кваліфікаційну атестацію присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається диплом кваліфікованого робітника.

Диплом кваліфікованого робітника

Особі, яка успішно опанувала курс професійно-технічного навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів та відмінно пройшли кваліфікаційну атестацію присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається диплом кваліфікованого робітника з відзнакою.

Права людини

Права людини

1. Еволюція прав людини. Загальна Декларація Прав Людини.

Загальна Декларація Прав Людини (ЗДПЛ) - декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в Паризькому палаці Шайо. Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої Світової Війни і представляє першоглобальне вираження прав, на які усі люди мають невід'ємне право. Декларація складається з 30 статей, які лягли в основу наступних міжнародних договорів, у регіональні документи по правах людини, національні конституції та інші закони.

2. Конституція України і права людини.

Конституція України — Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття.

3. Масові випадки порушень прав людини:

1) геноцид;
2) голодомор;
3) дискримінація(расизм)‎;
4) політичні репресії‎;
5) рабство;
6) торгівля людьми‎;
7) тортури;

4. Декларація прав дитини. Молодь України та її права.

1959 р. – проголошення Декларації прав дитини.

10 листопада 1959 р. – прийнято Конвенцію ООН з прав дитини. Відповідно до Конвенції дитиною вважається людська істота віком до 18 років.

Права дитини - певні специфічні можливості, які необхідні дітям для існування й досягнення зрілості.

Права дитини:

 • Дитина має право на сім'ю.
 • Дитина має право на турботу і захист з боку держави, якщо немає тимчасової або постійної захисту з боку батьків.
 • Дитина має право відвідувати школу та вчитися.
 • Дитина має право на рівність.
 • Дитина має право вільно висловлювати свої думки.
 • Дитина має право на власну думку.
 • Дитина має право на ім'я та громадянство.
 • Дитина має право на отримання інформації.
 • Дитина має право на захист від насильства і жорстокого поводження.
 • Дитина має право на медичне обслуговування.
 • Дитина має право на відпочинок і дозвілля.
 • Дитина має право на додаткову допомогу з боку держави, якщо є особливі потреби (наприклад, у дітей з обмеженими можливостями).

Гуртожиток – наш дім

Гуртожиток – наш дім

Відомо, що серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, випускників із сільської місцевості з кожним роком стає все більше. З метою забезпечення учнів нашого ліцею житлом на базі гуртожитку вже протягом десяти років створюються належні побутові умови проживання, затишок, комфорт, та організовується цікаве дозвілля.

П’яти поверховий гуртожиток розрахований на 375 учнів. На кожному поверху є кімната вихователів, кухня, кімнати гігієни тощо. Кухні оснащені новими електроплитами, холодильниками. Також в гуртожитку є актова зала, бібліотека, спортивна кімната. Душеві кабінки, та пральні машини. Учні проживають в кімнатах по 2 або 3 чоловіка та проводять змагання на кращу кімнату.

Поряд з дітьми цілодобово працюють вихователі, які віддають частинку своєї душі, свого материнського тепла – дітям. Вони завжди першими приходять на допомогу: коли хтось хворіє, або виникла конфліктна ситуація. Вихователі свою роботу організовують у тісній співпраці, взаємодопомозі з учнями, батьками, майстрами виробничого навчання.

За роки проживання учнів у гуртожитку керівництво ліцею, соціальний педагогічна служба, вихователі організовують виховний процес так, щоб поза увагою не залишається жодна дитина. Враховуючи індивідуальні особливості кожного учня залучають їх до участі у проведенні цікавих культурно масових заходів. Так стало традицією проведення «Міс Золота осінь», Козацькі розваги, Українські вечорниці та народні свята, Дні іменинників, та інші. Велика увага приділяється попередженню тютюнопаління, алкогольної залежності та правопорушень.

Багато цікавих заходів проводиться у гуртожитку для розвитку індивідуальних обдарувань і можливостей учня. В гуртожитку працюють гуртки «Лялька «Мотанка», гурток фотоаматорів «Портрет» та гурток «Фізичної підготовки».

Виховання учнів , які проживають у гуртожитку який потребує постійного пошуку. А головне показати добрий приклад, який набагато кращий, ніж сто слів. Вся робота вихователів Сухомлин Ю.М., Болюх Н.І., Храпач М.Є. направлена на те , щоб діти повірили в свої сили, повірили в себе, що в світі є добро, віра, любов. Це основні життєві цінності.

 

Життя в гуртожитку
Життя в гуртожитку
Життя в гуртожитку
Життя в гуртожитку

Сподобалось?

 

ТАК! - 54.5%
НІ! - 27.3%

Останні коментарі на сайті

 • Свята справа у День Святого Миколая

  Орест 11.02.2016 00:04
  Молодці! Дуже файну справу робите! :D

  Детальніше...

   
 • Відбувся конкурс "Міс «Золота осінь»"

  Золоті 08.12.2016 14:28
  А можно фото цих красунь?

  Детальніше...

   
 • День фізики та астрономії

  englismer 11.03.2018 16:37
  Интересненько.

  Детальніше...

Корисні посилання

herjakist

 

profirightsorg

uon

ptou

ucojco

upjg

Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія