Меню сайту

Вступ до ліцею

Правила прийому
до ДПТНЗ
"Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії"
на 2018 рік

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому учнів до ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» (далі – «Ліцей») на 2018 рік розроблені відповідно до законодавства України, складені на основі Типових правил прийому до ПТНЗ (наказ МОНУ від 14.05.2013 р. №499).

1.2. До Ліцею приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними, віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник. Вид підготовки: первинна професійна підготовка, форма навчання – денна.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та/або видатків з місцевих бюджетів в межах державного та/або регіонального замовлення у професійно-технічному навчальному закладі.

1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, web-сторінку Ліцею (www.hplztp.ks.ua), інформаційні стенди, оголошення, буклети тощо.

2.5. Прийом учнів на навчання до Ліцею здійснюється за державним та/або регіональним замовленням з наступних ліцензованих професій:

2.6. Усім випускникам, які завершили повний курс первинної професійної підготовки й успішно склали державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається диплом державного зразка.

2.7. Слухачам, які опанували курс професійно-технічного навчання, успішно склали кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду або класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

2.8. На денну форму навчання приймаються громадяни, які за станом здоров’я здатні здобути професії, вказані в пункті 2.5 Правил, про що засвідчує медична довідка форми 086-У з відповідним висновком лікаря.

2.9. У разі, якщо вступники мають однаковий конкурсний бал, і не мають жодних пільг до вступу, передбачених розділом 5 Правил прийому, переважне право на зарахування надається тим, хто має договори на направлення на навчання від підприємств, установ, організацій, діти з багатодітних сімей, з сімей, де є тільки один із батьків, учні, які пройшли профільне навчання, які вже працювали за обраними для навчання професіями і бажають підвищити кваліфікаційний рівень тощо.

2.10. Строки проведення прийому на навчання встановити з 15.05.2018 р. до 29.08.2018 р. щоденно з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.30.

3. Документи для вступу

4. Умови прийому

5. Зарахування

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Першочергове право на заселення до гуртожитку мають особи, визначені в пункті 5.1, а також особи, які на момент зарахування не досягли повноліття.

6.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.4. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому на навчання до Ліцею на 2018 рік здійснюється Міністерством освіти і науки України, Управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Останні коментарі на сайті

 • День екології

  AbrahamGow 21.01.2018 08:18
  a modafinilkfc.com (http://modafinilkfc.com) modafinil prescription modafinil other modafinil provigil ...

  Детальніше...

   
 • День екології

  RobertHouts 21.01.2018 08:12
  a levitrakfc.com (http://levitrakfc.com) levitra reviews generic levitra soul

  Детальніше...

   
 • День екології

  StephenSputt 21.01.2018 07:17
  liehvu related site

  Детальніше...

   
 • День екології

  Thomasslepe 21.01.2018 06:36
  c buy cialis conversation dark cialis coupon where to buy cialis cialiscouponevo.com ...

  Детальніше...

   
 • День екології

  FrankSetly 21.01.2018 06:26
  v buyviagraevo.com (http://buyviagraevo.com) viagra and alcohol viagra am buy viagra online female ...

  Детальніше...

Корисні посилання

herjakist

 

profirightsorg

uon

ptou

ucojco

upjg

Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія