державний професійно-технічний навчальний заклад

Херсонський професійний ліцей
зв’язку та поліграфії

Історія ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії» був створений шляхом злиття Херсонського професійного ліцею побутового обслуговування та Херсонського професійного ліцею згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2008 року № 545.

Ліцей є державним навчальним закладом другого атестаційного рівня, який підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, управлінню освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в державному казначействі, штамп і печатку.

Юридична адреса ліцею: 73008, м. Херсон, вул. І. Кулика, 147.

У вересні 1953 року створюється Херсонське училище механізації сільського господарства №8. Перший набір учнів налічував 100 осіб. Термін навчання – 1 рік. Розміщувалось училище в переобладнаному приміщенні ЛТП (лікувально-трудового профілакторію). У 1957 році училище перебазовується у Велику Лепетиху, а на його місці створюється Херсонське будівельне училище №14, яке готує спеціалістів будівельних професій: штукатурів-малярів, теслярів, облицювальників і каменярів з терміном навчання 2 роки. З квітня 1963 року по серпень 1967 року відкриваються нові професії: оператор поштово-телефонно-телеграфного зв’язку, монтер автоматичних телефонних станцій, кравців по пошиттю одягу. Контингент учнів уже складає 300 осіб. Створюється кабінетна система. У вересні 1972 року заклад реорганізовано в технічне училище №2. Відкриваються нові професії: радіомеханік, телеграфіст, поліграфіст, набірник, лінотипіст, друкар плоского друку. У 1985 році училище перейменовано в СПТУ – 8, в якому щорічно навчається 700 – 850 учнів, і поряд з обраною професією учні здобувають й середню освіту. У березні 1988 року училище перейменовано в технічне училище №8 (ТУ – 8), а згодом – у професійно – технічне училище № 8 м. Херсона (2003 р.). З 2 січня 2004 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 25.12.2003 року № 851 ПТУ №8 реорганізовано у Херсонський професійний ліцей побутового обслуговування, який розташовувався за адресою: вул. Баку, 8/10.

Історія Херсонського професійного ліцею тісно пов’язана з історією Херсонського бавовняного комбінату, який був заснований у 1952 році.

З метою підготовки робітничих кадрів текстильних професій у 1955 році було створено фабрично-заводське училище (ФЗУ), в якому готували ткаль, прядильниць, мотальниць, операторів рівничного обладнання. У 1973 році ФЗУ було реорганізовано в професійно-технічне училище текстильної промисловості. У ньому готувались кваліфіковані робітники з 10 текстильних професій. У 1986 році училище було перейменоване в СПТУ-11. Юнаки і дівчата поряд з професією текстильника стали набувати і середню освіту. З 1995 року в профтехучилищі був організований прийом учнів з професій бухгалтер і оператор комп’ютерного набору,з 2002 року - секретар керівника, з 2004 року - електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. У 2003 році ПТУ – 11 було реорганізовано у Херсонський професійний ліцей.